Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
σύνδεσμος
Η ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας
σύνδεσμος
Η ιστοσελίδα της Δομής Τράπεζας Χρόνου που λειτουργεί στη Γλυφάδα
σύνδεσμος
Η ιστοσελίδα του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης
σύνδεσμος