ΓΛΥΦΑΔΑ Γραφείο Διαμεσολάβησης

Η Δράση

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ) με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών και των οικογενειών τους.

Ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι οι πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που πλήττονται από τη φτώχεια (άστεγοι, άποροι, άνεργοι).

Ώρες Λειτουργίας

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης λειτουργεί στην οδό Μυστρά 1 στην Άνω Γλυφάδα, με σταθερό ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00.