ΓΛΥΦΑΔΑ Κοινωνικό Συσσίτιο

Η Δράση

Η συγκεκριμένη Δομή παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους ωφελούμενους πολίτες του Δήμου Γλυφάδας πληρώντας τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Τα προϊόντα για την τροφοδοσία των γευμάτων, προσφέρονται από τοπικές επιχειρήσεις, εργαστήρια και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς και από εθελοντές. Παράλληλα, η Δομή Παροχής Συσσιτίων διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από συναφείς επιχειρήσεις και πολίτες.

Ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από την Παροχή Συσσιτίων είναι οι πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που πλήττονται από τη φτώχεια (άστεγοι, άποροι).

Ώρες Λειτουργίας

Η Παροχή Συσσιτίων λειτουργεί καθημερινά στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους 29 και Αριστίππου στην Γλυφάδα, με ωράριο 09:00 – 17:00 (Η διανομή του φαγητού γίνεται 13:00-15:00).