ΓΛΥΦΑΔΑ Τράπεζα Χρόνου

Η Δράση

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένας χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων, χωρίς τη μεσολάβηση χρημάτων. Αντί γι’ αυτά χρησιμοποιείται η δική μας μονάδα ΤΕΜ (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα). Η εθελοντική ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί η Τράπεζα Χρόνου, αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από την Τράπεζα Χρόνου είναι οι πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που πλήττονται από τη φτώχεια (άστεγοι, άποροι, άνεργοι).

Ώρες Λειτουργίας

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στην οδό Μυστρά 1 στην Άνω Γλυφάδα, με σταθερό ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00.